Prosimy w tym celu o kontakt:
corinfo@zg.onet.pl lub na telefon +48 68 384-34-56